ANSØG OM KUNDEKORT HER

KUNDEKORT til TANk kai dige bach

Hvis du ønsker et kundekort så udfyld ansøgningsskemaet. Du kan også hente et ansøgningsskema på TANken.

KUNDEKORT til
TANk kai dige bach

Hvis du ønsker et kundekort så udfyld ansøgningsskemaet. Du kan også hente et ansøgningsskema på TANken.

PRIVATKORT
Kortet kan anvendes på TANk kai dige bach servicestation ved køb af følgende:

– Benzin
– Dieselolie
– Hent-Selv-Fyringsolie
– Kioskvarer (maksimalt kr. 600,- pr. ekspedition)

Kortet er personligt og må kun anvendes af den/de personer, som kortet er udstedt til. Kortet kan således ikke anvendes ved brug af fuldmagter. Til kortet knytter sig en personlig kode. Kortet kan kun anvendes sammen med den personlige kode. Ønsker du, at kortet kan anvendes af flere (ægtefælle eller andre), skal disse være opført og medunderskriver af kontoansøgningen. De pågældende hæfter solidarisk for registrerede køb. Ønsker en med-underskriver at udtræde af den solidariske hæftelse, må dette meddeles skriftligt til TANk kai dige bach. Samtidig skal kortet returneres i overklippet stand. Efter udmeldelsen er modtaget af TANk kai dige bach, hæfter den udtrædende kontohaver ikke for køb på kontoen, men kun for saldoen på kontoen på tidspunktet for udmeldelsens modtagelse, indtil denne er fuldt betalt.

ERHVERVSKORT
Kortet kan benyttes til køb af produkter på TANk kai dige bach servicestationer med følgende begrænsninger:

– Benzin, ingen begrænsning
– Dieselolie, ingen begrænsning
– Tilbehør og reservedele til bilens normale drift,
– Maksimalt kr. 600,- pr. ekspedition.

På kontoen kan udstedes flere kort med separate undernumre. Kortet er personligt og kan kun anvendes af den, kortet er udstedt til. Der kan ikke handles ved fuldmagt. Til kortet knytter sig en personlig kode. Kortet kan kun anvendes sammen med den personlige kode.

DEN 1. FREDAG I MÅNEDEN, KL. 16.00

Vi mødes på TANk kai dige bach
Klausdalsbrovej 493, 2730 Herlev
hver den 1. fredag i månden, kl. 16.00.
Vi løber i ca. 45 minutter.

SOCIAL RUN & FUN – 4. juni 2021