ERHVERVSUDLEJNING PÅ HJORTESPRING

ERHVERVSUDLEJNING PÅ HJORTESPRING

Siden 1958 har området her på Hjortespring boblet af initiativ og virkelyst. Det begyndte med en lille brændselsvirksomhed, der siden fik følgeskab af små og store virksomheder indenfor vidt forskellige brancher. Det har været et sandt eventyr, som til vores store glæde fortsætter, nu også for andre iværksættere. Kunne du tænke dig at blive en del af erhvervsbyen, så kig forbi. Der er sikkert et kontor eller en ’kahyt’, der passer til dit eventyr.

Vi glæder os til at høre fra dig.

FLAGSKIBET
Skinderskovvej 10
Kontorlokaler

Den markante indgangsportal
til Hjortespring Erhvervsby
blev søsat den 20. januar 2015.
Ialt 1000 m2, der danner
rammen om iværksætteri
og virkelyst.

KLAUSDALSBROVEJ 493
Kontorlokaler

4 selvstændige lejemål, som deler indgang, fællesareal, køkken og toiletter.

IDÉGÅRDEN
Gl. Klausdalsbrovej 493-495
Kontorlokaler

Bygningen, som er i 2 etager, består
af 3 længer. Ialt 1.000 m2, som p.t.
er fordelt på 4 lejemål.

GL. KLAUSDALSBROVEJ 476
Kontorlokaler

Bygningen rummer 2 kontorer,
klinik og arkivrum. Ialt 520 m2.

GL. KLAUSDALSBROVEJ 478
Kontorlokaler

Bygningen er opdelt i tre lejemål:
2 kontorer med hver 2 rum
og et stort kontorrum.

GL. KLAUSDALSBROVEJ 480
Kontorlokaler

kai dige bach-virksomhedernes hovedsæde.

GL. KLAUSDALSBROVEJ 482, st.
Kontorlokaler

Stueetagen, i Hjortesprings tidligere
købmandsgård, er opdelt
i 2 lejemål.

GL. KLAUSDALSBROVEJ 491
Kontorlokaler

To etagers kontorbygning med kælder.

Højergårdsvej 3
Lagerlokaler

Ejendommen indeholder
3 selvstændige lagerlokaler.

KLAUSDALSBROVEJ 495
Autoværksted

Indrettet med 2 værkstedshaller,
kontor samt kælder.