OLIE LUKØJES DAGBOG
GENNEM MERE END 60 ÅR

OLIE LUKØJES
DAGBOG
GENNEM
MERE END 60 ÅR

1958 · Den 15. juni, Valdemarsdag

Alle flagene var hejst for at fejre Dannebrogs 739 års fødselsdag. Lidt ekstra stolt vajede et flag på Gammelgaard ude i Hjortespring, hvor Eva og Kai Dige Bach netop havde lejet en gammel lade + 200 m2 udenoms-plads. Husleje: 100,- kr. om måneden. Grundstenene til en ny kul, koks og olieforretning blev lagt på denne officielle flagdag.

Anskaffelse af vippehektolitermål.
For at blive medlem af kulhandlerforeningen skulle man have et justeret hektolitermål med plombe. Med en udbetaling på 50,- kroner anskaffede Kai Dige Bach sig et autoriseret hektolitermål fra Holbæk Vægtfabrik. Restbeløbet på 300,- kroner blev fordelt i 6 månedlige rater. Efter grundig inspektion af Kulhandlerforeningens formand blev målet anerkendt og den unge brændselshandler blev budt velkommen i foreningen.

Den første lastbil.
Firmaets første lastbil var en ældgammel 5 tons Volvo-lastbil. Den kom til Danmark med den danske brigade lige efter krigen. Bilen købte Kai af sin svigerfar for 1.200,- kroner. Til trods for, at den var gammel og selv efter datidens målestok uøkonomisk, kørte den kullene ud hele det første år af forretningens levetid. Herefter blev den solgt for 1.500,- kroner.

1959 · Kai og Eva bliver gift
Senere på året bliver arvefølgen sikret. Den 26. oktober, kun 16 måneder efter starten, nedbrænder virksomheden. Alt går tabt. Efter en god sommer, hvor alt tegnede lyst, må Kai flytte tilbage til start igen! Adressen, Gl. Klausdalsbrovej 480 i Hjortespring i Herlevs nordvestlige hjørne, hvor virksomheden stadig har til huse, erhverves.

1960 · Den lille kul- og koksforretning flytter
Forretningen flytter nogle hundrede meter længere ned af vejen og havner i en gammel bus på den nuværende adresse, Gl. Klausdalsbrovej 480. Huset er tegnet og bygget af Kai ind i mellem udkørslen af kul og koks og opført i det tidspopulære byggemateriale, gasbeton. Med sædvanlig snilde sørger Kai for, at det bliver indrettet således, at en del kan udlejes. Det giver et rart tilskud til huslejen.

1962 · Olie Lukøje
Virksomhedens maskot, dukker op for første gang i markedsføringen. I energisk flyvende stil og med glimt i øjet bliver han hurtigt et godt symbol på virksomhedens grundlæggende forretningsfilosofi.

Virksomhedens første jobannonce.

Utraditionel annonce, der gav 11 kvalificerede ansøgere inden for blot 1 time!

Den første tankbil. 
Kunderne skifter i større og større omfang kul og koks ud, først med petroleumsbrænder i kakkelovnen og siden med moderne oliefyr, og forretningssituationen begynder at blive uholdbar. Der træffes en hurtig beslutning og selv om der endnu kun er 12 oliekunder, indkøbes en Bedford-tankbil. Den er så fornuftigt indrettet, at olietanken kan fjernes fra ladet således, at bilen også kan bruges til anden transport i sommerperioden.

1963 · Nybyggeriet er i voldsom vækst
Kai øjner en mulighed for også at levere forskellige cementvarer. Efter et års samarbejde med en lokal producent, Jørgen Hansen, er efterspørgslen så stor, at Kai overtager Jørgen Hansens produktion, udvider denne og navngiver den Varibeton A/S. De næste 10 år forsyner Varibeton det lokale område med havefliser og sikrer en god sommerbeskæftigelse.

1964 · Døgnbetjening af oliekunderne og radiodirigerede tankvogne

Sloganet “Mens De sover, våger den lille Olie Lukøje”, blev lanceret dette år. Oliebranchen er i en rivende udvikling og som den første i branchen tager kai dige bach et radiosystem i brug, således at tankbilerne kan dirigeres rundt hjemme fra kontoret. Det nye anlæg lægger grundstenen til både tørløberservice og døgnbetjening. Begreber, som blev nogle af de allervigtigste brikker i vores forretning. Hurtig betjening i alle døgnets 24 timer! I de første år, var det chefen selv, der tog “nattetjansen”.

1966 ·  Den automatiske påfyldningsordning indføres
Men før det sker, er Kai en tur i Amerika for at se og lære om denne nye opfindelse, som de store olieselskaber der, har taget i anvendelse.

1968 · Firmaet fejrer 10 års fødselsdag ved at invitere flere tusinde børn til fest i Herlev Hallen.

1972 · Forretningen er blevet mangesidet og salget af Hårde Hvidevarer er støt stigende. Som den første kommer kai dige bach med en markedsføringsmæssig nyskabelse, der i sin enkelthed går ud på, at kunden har 14 dages fortrydelsesret. Sammen med indførelse af “prisgaranti” kommer der rigtig gang i “hvidevarerne”, hvilket danner basis for opkøb af flere butikker.

På oliefronten oprettes et nyt olieselskab.
“A1 Olie”. Det skal tage kampen op med de mange “lavprisfirmaer”. Olieprisen svinger omkring 250,- kroner pr. 1000 liter. Det er året før den første oliekrise.

1973 · Oliekrisen kradser
For første gang bruges olien som politisk våben, og da det meste af olien i 1973 kommer fra de arabiske lande, er det uhyre effektivt. Priserne stiger voldsomt samtidig med, at det bliver svært at skaffe olie. I december 1973 rejser kai dige bach for første gang til Saudi Arabien for at skaffe olie. Vel nok optimistisk, men trods alt bedre end at sidde med hænderne i skødet! Og Kai Dige Bach fik etableret god kontakt til det saudiarabiske olieselskab Petromin og fik senere til opgave at købe olie til den danske stat. Nordsø Olie 73 A/S oprettes med henblik på evt. salg af olie fra Nordsøen, og Engros Olie A/S stiftes til import af olie specielt til industrien.

1974 · Energikrisen har gjort stort indtryk på “brændselshandleren” i Herlev
For at sikre kundernes varmeforsyning i fremtiden iværksættes et stort projekt med bygning af eget tankanlæg på Prøvestenen. I første omgang får lageret plads til 20 millioner liter olie, men der er planer om yderligere byggeri.
Købmand Knudsens hus i nr. 482 overtages og serviceafdelingen flytter ind.

1975 · Den første flyvemaskine indkøbes
Hårde Hvidevarer åbner forretningen på Rådhuspladsen og har overtaget forretninger i Randers og Aalborg. Det er nødvendigt med et hurtigt transportmiddel for i en fart at kunne besøge de jyske butikker. På oliemarkedet er priserne nu tredoblede, efter at den første oliekrise er overstået.

1976 · Hvidevarerne får butik i City 2 og der købes en grund på 19.000 m2 i Glostrup til nyt hovedkvarter for hvidevareafdelingen.

1978 · En længe næret drøm går i opfyldelse
Siden tiden som redaktør på skolebladet, Pladdersprøjten, som dreng på Nørrebro, har Kai haft en drøm om at blive bladudgiver. Det lykkedes, da bladet idé-nyt, hele landets idé-blad, den 1. september tilføjes til de øvrige forretninger.

1979 · Oliekrise nr. 2 rammer landet og der kæmpes hårdt med det nye blad idé-nyt, der ender året med et underskud, men trods alt med mange positive oplevelser, bl.a. den nyindførte “læserservice”.

1980: kai dige bach køber lokalaviser
Først Vigerslev-bladet, der udkommer i Valby/Hvidovre (Weekend Syd) og senere på året en buket af lokalblade, der dækker Lyngby, Søllerød og Gentofte området (Weekend Nord). Alt i alt ugentlige udgivelser på ca. 250.000 aviser. Den anden oliekrise er netop overstået og oliepriserne er endnu engang tredoblet. Trods oliemangel kom ingen af vore oliekunder til at fryse – de fik al den olie de skulle bruge. Momsen er oppe på 20% og olieafgiften stiger igen.

1982: kai dige bach køber 51% af Den blå Avis af Jack Nellemann
Det sker den 1. august. Det blev et kort ægteskab med Den Blå Avis. Allerede den 31.12.1982 køber Jack Nellemann aktieandelen tilbage. Parterne har fundet ud af, at de nok er bedst til at drive forretning hver for sig. Vi tror stadig på ideen med gratis annoncer og ønsker Den Blå Avis held og lykke i fremtiden!

1983: Virksomheden fejrer 25 års jubilæum
Hele dagen blev der festet. Først samledes alle virksomhedens 140 medarbejdere til havefest og om aftenen var der over 1000 festglade mennesker samlet i Herlev Hallen. Dagene op til jubilæet fyldtes med hektisk forretningsmæssig travlhed, der endte med, at man købte DAP – Den alternative Pakkepost – en konkurrent til Det Kongelige Danske Postvæsen – hos kai dige bach kommer “barnet” til at hedde A1 Post.

Zoologisk Have søger sponsorer og kai dige bach siger ja til at sponsorere Havens flodhest, der hurtigt bliver døbt “lille kai”.

I november ankommer den sidste i kai dige bach’s eksperiment med ansættelse af 3 lederaspiranter. Tre unge mennesker der som “Trainies” skal rundt i alle kroge af forretningen for at lære at drive forretning fra bunden. En af de 3 lederaspiranter, Steen Thorup, var ansat i mere end 25 år – de sidste mange år som leder i vores fyringsolieforretning.

Vi skal have flere pakker i det nyindkøbte pakkefirma og til det formål starter kai dige bach en af landets allerførste Telemarketingafdelinger. I løbet af kort tid er der oprettet en afdeling med 12 telefonpladser og der er ansat 22 telemarketing-medarbejdere, som i 2-holds-drift ringer til det danske erhvervsliv – en kæmpesucces, fra under 10.000 pakker om dagen stiger pakkeantallet til mere end 20.000 om dagen. Der bliver travlhed på landevejene.

1984 · Det nye kontorbyggeri på Gl. Klausdalsbrovej 476 står klar den 30. juli til indflytning.

1985 · Det nye kontorbyggeri på Gl. Klausdalsbrovej 491 står klar den 1. juli til indflytning.

1986 · Vi overtager/køber Alt om Sport af Politiken i marts måned.

1987 · Dansk Sport Video drejer nøglen om efter en hård kamp
Ideen synes rigtig god, men uheldigvis er vi lidt forud for vor tid, idet reklame TV endnu ikke er slået igennem i Danmark, hvorfor kun få virksomheder havde produceret TV-reklamefilm.

Vi overtager Skimagasinet fra forlaget Rahbek ApS. Kim Rahbek ansættes samtidig i Sportsmedia A/S, som skal udgive Skimagasinet og det tidligere overtagne “Alt om sport”.

I juni måned bliver vi enerådende i “Gl. Klausdalsbrovej-krydset” da vi køber det sidste hjørne af vores mangeårige genbo Persson – et bilværksted og UNO-X tankstation. Vi er hermed kommet i benzinbranchen og i løbet af året får stationen nyt design og bliver omdøbt til TANk kai dige bach.

8. september bliver Kai Dige Bach valgt ind i folketinget. Efter sin kommunalpolitiske karriere, der sluttede i 1974 var der ikke blevet tid til megen politik, men efter en henvendelse fra Rødovre-kredsen i slutningen af 1985, tager Kai Dige Bach på ny den politiske udfordring op.

1988 · “Den grimme Ælling”, et blad for opinionsdannere og beslutningstagere, ser dagens lys.

Den 27. juni beslutter vi at indstille Sportsmagasinet – det gamle Alt om Sport. Salgstallene er selv efter en relancering alt for lave.

1990 · Sommeren står i petroleumsdunkenes tegn
Et hul i afgiftslovgivningen betyder, at villaejere kan købe petroleum, som endda er et finere produkt end fyringsolie, uden afgift, blot det leveres i 10 liters dunke. Efter i flere måneder at have påpeget dette uhensigtsmæssige hul i loven overfor myndighederne vælger kai dige bach olie at deltage i dunkeeventyret, der bliver sommerens helt store dille blandt landets husejere. Folketinget indkaldes ekstraordinært og midt i august måned stopper eventyret.

1991 · Stor sommertur udsprunget af “petroleumseventyret” i 1990
Hele virksomheden rejser med Oslo-båden til Norge. Kun et par stykker bliver ladt tilbage for at sikre, at ingen kunder bliver “nødstedte”.

1992 · Rejsebureauet Gate Eleven overtages
Det bliver starten på 10 spændende og vanskelige år i rejsebranchen.

1995 · I foråret kaster Kai Dige Bach sig ud i et projekt for vovehalse – mange fraråder forsøget
Men “hvo som intet vover intet vinder”. I marts måned udgives for første gang “København i dag” (den grimme ælling) et eftermiddagsblad, der sælges af rigtige gadesælgere. En gammel drøm er gået i opfyldelse. Kun få uger er gadesælgerne en del af det Københavnske bybillede – dagbladsprojektet er netop så vanskeligt som mange har forudsagt. Vovemod og energi er ikke altid nok! Med dyre lærepenge i bagagen skrinlægges projektet. Men spændende og sjovt var det!

1996 · Den 1. januar fejrer Kai Dige Bach sin 60 års fødselsdag
Og når ejer og forretning er så tæt knyttet sammen bliver det en festdag for hele virksomheden. Henning Fonsmark, tidligere chefredaktør i bl.a. Det Berlingske Hus og Børsen skriver i den anledning bogen “Brændselshandleren – historien om en dansk iværksætter”. Bogen giver en glimrende og spændende levnedsbeskrivelse for både virksomhed og Kai Dige Bach.

1. januar var også dagen, hvor vi overtog Lokal-Posten – en lokalavis i Lyngby og Søllerød-området.

1998 · Der er valg til folketinget den 11. marts
Kai Dige Bach har allerede for mange måneder siden bekendtgjort, at hans “tjenestetid” ville slutte ved næste valg – så efter 4 genvalg og 11 år i folketinget, bliver han atter “heltids” virksomhedsejer.

For første gang siden 1986 er der storkonflikt. Fagforeningsmedlemmerne vil have flere feriedage og siger nej til forliget. Konflikten bryder ud og blokerer for udkørsel af olie. kai dige bach olie iværksætter en nødplan således at alle tørløbere får påfyldt 200-300 liter olie. Ingen af vore kunder kommer til at fryse i de 14 dage konflikten varer. Da vi har egen overenskomst med fagforeningen er ingen hos os direkte berørte af konflikten og få dage inde i konfliktperioden får vi også lov til at køre igennem blokaden på Prøvestenen. De første par dage dog med et par betjentes mellemkomst, der i god ro og orden beder blokadevagterne flytte sig lidt. Ingen panik. Dernæst får vi en “passerseddel” fra SID-sekretariatet og herefter kan vi køre uhindret igennem. Vejret er fint og varmt under hele konflikten, så efterspørgslen på olie er ikke stor.

Derimod får TANken kronede dage. På sit højeste er der 5 timers ventetid på at få tanket benzin. Køen går ned ad Tvedvangen, hen ad Ettehavevej og hele vejen forbi Hjortespring Centret. Op i mod 20.000 liter sælges på en af de største dage! Alt hvad vore gamle stakkels pumper kunne klare.

15. juni er der fest på Gl. Klausdalsbrovej – virksomheden fejrer 40 spændende forretningsår.
Hjortespringbogen udgives i forbindelse med jubilæet og Ib Boye skriver en “medarbejderbog”. Der var koncert i Herlev-Hallen med Chris Barber og alle medarbejdere festede på Børsen med “stegeben” og jordbær.

Afgiften på fyringsolie får endnu en tak op. Fra 1.490,- pr. 1.000 liter stiger den pr. 1 juli til 1.700,- pr. 1.000 liter – ekskl. moms naturligvis. Stigningen er kun en lille del af en større “pinsepakke”, hvor også benzinen fra årsskiftet stiger med 50 øre pr. liter. I ugerne op til den 1. juli bliver der kørt olie ud, som vi skal helt tilbage til 1990 under petroleumsseancen for at finde tilsvarende.

Vi ser efter nye forretningsmuligheder i Polen.

Den 1. november køber vi kuponmagasinet Sanco Respons med direktør Alice Sanco. Et nyt spændende projekt er i støbeskeen.

1999 · Vi får OTC på vores tankbiler, et stort og spændene projekt, der bringer EDB’en helt ud i tankbilen. Det betyder, at chaufføren nu kan aflevere fakturaen direkte til kunden umiddelbart efter aflæsningen.

Forretningen udvikles fortsat.

Vi starter idé-kort-projektet op og det bliver annonceret første gang i idé-nyts september-udgave. Første tilbud på kortet er Master card, telefoni og rejsetilbud fra Gate Eleven. Telefonien er der mest fokus på. Telefonien bliver liberaliseret og kai dige bach går ind i telefoni for at udfordre TDC monopol!

1999 · Vi får egen internet-virksomhed, DK-vision, der skal udvikle portaler til Internettet. Desværre viste det sig hurtigt, at forretningsgrundlaget ikke står mål med de investeringer, der skal foretages.

2000 · Vi sælger “Gate 11” til SLG – som også ejer Tjæreborg og Spies. SLG manglede en stærk markedsføringskanal til individuelle rejser.

Lokalposten, der på rekordtid har opnået en stærk position i Lyngby-Søllerød området fusionerer med Politikens “Det grønne område”, hvorved der opstår en stærk lokalavis.

2001 · Mange års ønske om at flytte TANk kai dige bach ud til Klausdalsbrovej bliver en realitet. Samtidig bygges et flot nyt autoværksted, hvor Kais datter og svigersøn, Jill og Johnny flytter ind med deres værksted AutoStreit.

2002 · Den nye flotte servicestation med alle moderne faciliteter og nyeste teknik tages i brug i starten af 2002. Vi har fået en ny flot front ud til den travle trafik på den “nye” Klausdalsbrovej (15.000 biler i døgnet).

2003 · Nordens største medievirksomhed, Bonnier AB, bliver medejer af idényt.

2004 · Den 31. december bliver A/S Dansk Shell medejer af kai dige bach energi. Shell ejer 48% af den danske olie i Nordsøen og dermed opnår vore kunder den størst mulige forsyningssikkerhed.

2005 · 1. august etableres “fællestransporten” mellem Shell og kai dige bach. Vores nye tankbiler sælges til selvstændige vognmænd og vore chauffører bliver ansat hos de respektive vognmænd. Det betyder færre kilometer på vejene, hurtig leveringstid og mindre miljøbelastning.

2006 · Der kommer for alvor gang i byggeplanerne. 1. fase planlægges på “Linds grund” – hvor der skal opføres 20 ejerrækkehuse. Senere ændret til 14 rækkehuse og et erhvervsbyggeri ud mod Skinderskovvej.

28. august – flaget går på halvt – en trist mærkedag for virksomheden. Kais livsledsager og partner, lige fra opstarten i 1958, Eva, dør efter flere års alvorlig sygdom.

2008 · Kai er efterhånden blevet en ung mand på 72 år og overvejer meget naturligt virksomhedernes fremtid.

9. januar – kai dige bach energis fremtid fremlægges på et medarbejdermøde. Pr. 1. juli 2008 vil Dansk Shell overtage den resterende del af aktiekapitalen og dermed er vore kunder sikret olieleverancer i fremtiden. Med Shells ejerskab til 48% af den danske nordsøolie, findes der ikke større sikkerhed i vor urolige verden. Alle medarbejderne har fået tilbudt at fortsætte hos Shell eller Dansk Varmeservice.

kai dige bach a-s fortsætter med ejendomme, byggeaktiviteter, medejerskabet af idényt og Herlevs miljørigtige tankstation TANk kai dige bach.

15. juni afholdt vi en stor jubilæums-takke-fest. Kai Dige Bach ville sige tak til hele den omverden, som har været en del af 50 eventyrlige forretningsår, med en stor fest.

Midtpunktet for jubilæumsfestlighederne er genopbygningen af den tredje længe til Gammelgaard, som brændte for næsten 50 år siden og var ved at lukke den lille brændselsforretning.

2009 · På 50 årsdagen for den voldsomme brand, den 26. oktober 2009, forærer Kai Dige Bach alle Herlev-borgerne og Herlev Kommune den tredje længe. Gammelgaard er i mellemtiden blevet Herlevs kunst og kulturcenter og glæder sig til de nye muligheder, den nye længe giver kulturcentret for flere aktiviteter.

2010 · På Gl. Klausdalsbrovej 485-489 bygges et nyt spændende boligbyggeri. Der lægges vægt på høj håndværksmæssig kvalitet og gode materialer.
De 14 nye boliger er til udlejning og er fordelt med 12 lejligheder: 3 på et værelse (34 m2), 1 på to værelser (50 m2), 8 på tre værelser (87 m2) samt et dobbelthus med to fire-værelses boliger (118 m2).

2013 · På Gl. Klausdalsbrovej 450-454 står endnu et nyt byggeri med udlejningsboliger klar til indflytning den 1. juli.
18 lejligheder fordelt med 6 et-værelses (39 m2), 6 tre-værelses (99 m2) og 6 fire-værelses (102 m2).

2014 · 1. december holdes der officiel indvielse med stor festivitas af Flagskibet på Skinderskovvej 10. Der er inviteret til rundvisning, sang, musik og tale af bl.a. Herlevs borgmester Thomas Gyldal Pedersen. Flagskibet – Hjortesprings nye iværksætterhus – rummer 1.000 m2 kontorareal fordelt på 2 etager (dæk) som er opdelt i flere små kontorer (kahytter) tilpasset iværksætteres behov.

2015 · 1. januar – de første lejere flytter ind i Flagskibet.

Din lille spændende virksomhed kan bo her i Hjortespring!

I forbindelse med et generationsskifte i familien Bruun, overtager vi 1/3 af aktiekapitalen i Bruun Erhvervsejendomme, der er et solidt gammelt familieselskab med Carsten Bruun som hovedaktionær.

I sommerens løb overtager vi en ejendom i Berlin med 17 små lejligheder.

Det er også året, hvor Nete og Kai bliver gift i Birkholm Kirkesal den 15. juni.

2016 · Bonniers fraflytter endeligt Gl. Klausdalsbrovej 493-95
Ejendommen omdøbes til idégården og huser nu flere forskellige erhvervsvirksomheder. Planlægningen af yderligere byggeprojekt, på Gl. Klausdalsbrovej 475 påbegynder og Jill ansættes i firmaet. Flagskibet ligger nu endelig for anker – idet det i september måned er lykkedes at finde et passende stort et i forhold til “skibets” størrelse.

2017 · Gl. Klausdalsbrovej 476 bygges om til øjenlægeklinik – en ny form for lejemål i forhold til hvem som ellers har været lejere.

Vi overtager 11 af rækkehusene i Klausdalshave, et projekt med i alt 48 boliger (fra 110-130 m2), der er opført på Gammel Hjortespring Skoles grund. Det er eftertragtet at bo i Hjortespring, så i løbet af kort tid er alle boliger udlejet og 1. december blev det indflytningsdag for de forventningsfulde lejere.

2018 · idégårdens yderste længe gennemgår en renovering, som giver nye muligheder for at få et lokalt håndværkerfirma i området.

15. juni kan firmaet fejre 60 års jubilæum
Det fejres med en stor fest for alle nuværende og tidligere medarbejdere på matriklen i Hjortespring.

Dobbelthuset på 2 x 145 m2 på Gl. Klausdalsbrovej 475 afleveres denne dag og 2 familier kan flytte ind i de nye boliger.

Lille nyt mobilt “Husly til iværksættere” kan nu ses i gadebilledet.

2019 · Den tidligere landvaskerigrund overtages.

I oktober måned bliver Eva og Kais lille fond en realitet.

2021 · Der fejres rejsegilde på Landvaskerigrunden i februar med lysspot, hotdogs, gratis uddeling af bøger og billigere benzin på TANken.