Klausdalsbrovej 495

Autostreit værksted

Bygningerne er specielt indrettet til og fungerer i dag som autoværksted.